Prof. Dr. İbrahim ULMAN'ın tedavisi ile ilgilendiği hastalıklardan bazıları şunlardır:


Bebeklik döneminden itibaren çocuklarda en sık görülen cerrahi sorunlar arasında kasık bölgesindeki şişlikler bulunmaktadır...
Tedavi amacı ile olmadığı halde tüm cerrahi girişimler içinde en çok uygulananlar arasında sünnet ilk sırayı alır...
Testisler anne karnındaki bebekte henüz torbalarda değilken karın içinde böbrek komşuluğunda gelişmeye başlarlar...
Günümüzde doğuştan olan hastalıkların (doğumsal anomalilerin) birçoğunun daha gebelik esnasında tanısı mümkündür...
İdrar yolu enfeksiyonu çocuklarda en sık görülen enfeksiyonlar arasındadır...
Erkek cinsel organı olan penisin doğuştan görülen bir hastalığıdır...
3 yaşından sonra uyanık iken, 5 yaşından sonra ise uykuda idrar kaçırma, çocuklarda en sık görülen ürolojik yakınmalar arasındadır...
İdrar kaçırmaya neden olan en önemli doğumsal hastalıklardan birisidir...
İdrarda farklı nedenlerle çökerek taşa neden olan etkenler çocukluk döneminde de mevcut olup, tanı ve tedavileri çocuklara özgü farklılıklar göstermektedir...
Bazı hormonların eksikliği ya da fazlalığı, bazı kromozom anormallikleri, gebelikte kullanılan bazı ilaçlar doğan bebeğin cinsel organlarında değişikliklere yol açarak cinsiyetin belirsiz olmasına neden olur...
Çocuklarda görülen başta böbrek olmak üzere mesane, testis gibi organların tümörleri, erişkinlerden tipleri, davranışları, tanı ve tedavileri yönünden farklılıklar gösterir...
Daha az görülen ancak çoğu doğum öncesinden tanınabilen ve tedavileri çok özellik taşıyan bazı doğumsal anomaliler de mevcuttur...