top of page

Üriner Sistem Tümörleri

Çocuklarda görülen başta böbrek olmak üzere mesane, testis gibi organların tümörleri, erişkinlerden tipleri, davranışları, tanı ve tedavileri yönünden farklılıklar gösterir. Karında kitle saptanan tüm bebek ve çocuklarda, Ultrasonla başlayıp bulgulara, çocuğun yaşına, ve diğer özelliklere göre yapılacak değişik incelemeler, çocuk tümörleri konusunda uzmanlaşmış farklı uzmanlık dallarından kişilerin bulunduğu onkoloji çalışma grupları tarafından değerlendirilir. Mevcut uluslararası ya da enstitülerin kendi geliştirdikleri protokoller çerçevesinde tedavi planlanarak uygulanır. Bu tedaviler arasında cerrahi olarak tümörün çıkarılması yanında kanser ilaçları ve ışın tedavileri de bulunmakta olup belirli sıra ve protokoller içinde uygulanır. Karındaki bir kitlenin yukarıdaki çalışmalar yapılmadan ve diğer uzmanların görüşleri alınmadan doğrudan cerrah tarafından çıkarılması hastanın yaşama şansını büyük ölçüde azaltır ve modern tıpta artık kabul edilen bir uygulama değildir.

bottom of page