top of page

Cinsiyetin Belirsizliği
(İntersex)

Bazı hormonların eksikliği ya da fazlalığı, bazı kromozom anormallikleri, gebelikte kullanılan bazı ilaçlar doğan bebeğin cinsel organlarında değişikliklere yol açarak cinsiyetin belirsiz olmasına neden olur. Kromozomları veya iç organları dişi olduğu halde, dıştan erkeğe benzeyen cinsel organlar görülebilir. Bazen bunun tersi, yani erkek cinsiyete sahip olduğu halde dış cinsel organları dişiye benzeyen bebekler doğabilir. Kromozomları ve organları hem erkek hem dişi özellikleri taşıyan bebekler de doğabilmektedir (çift cinsiyet). Bu hastalık doğum sonrası hemen yapılacak bazı incelemelerle bebeğin cinsiyetinin ne olduğu veya ne olması gerektiği konusunda bir uzmanlar grubunun aile ile birlikte karar vermesini gerektirir. Bu grup hastanın ilerideki cinsel yaşamını, psikolojisini, ailenin beklentilerini, sosyal çevresini, yapılacak cerrahi düzeltmenin zorluğunu ve başarı şansını göz önüne alarak aileye bir tavsiye kararında bulunur ve ailenin de isteği ile tedaviye başlanır. Çocuğun psikolojik sorunları olmaması için cinsel organlarını tanıma ve cinsel kimliğini kazanma yaşı olan 2,5 -3 yaşından önce mümkünse cerrahi tedavisinin bitirilmesi gerekir.

bottom of page