top of page

Diğer Üriner Sistem Rahatsızlıkları

Böbrek toplayıcı sistemlerinin çift olması (dupleks sistem), böbrekten mesaneye idrarı ileten kanalın ucunda darlık (ureterovezikal darlık) veya kist şeklinde keseleşme (ureterosel), mesane ön duvarının ve karın ön duvarının oluşamaması (mesane ekstrofisi), mesaneden penise giden idrar yolunda doğuştan bir perde ile tıkanma (posterior uretral valf) gibi daha az görülen ancak çoğu doğum öncesinden tanınabilen ve tedavileri çok özellik taşıyan bazı doğumsal anomaliler de mevcuttur.

 

Bu hastalıklardan bazılarında tamamen düzelme mümkün olamamakta, bazıları daha doğuştan böbrek yetmezliği ile yaşama başlamaktadır. Yeterli büyüklükte ve normal basınçta çalışan bir mesanesi olmayan çocuklara sindirim sisteminin, başta ince barsaklar olmak üzere, bazı bölümleri kullanılarak cerrahi yöntemlerle mesane benzeri bir rezervuar oluşturulmaktadır. Bu çocuklarda genellikle normal işeme fonksiyonu olmaz, bunun yerine düzenli olarak 3-4 saatte bir mesanelerini bir kateter (ince bir plastik boru) ile boşaltarak sürekli idrar kaçırmaktan kurtulurlar, ve böbrekleri güvenli basınç düzeylerinde çalışır. Bu işleme temiz aralıklı kateter (TAK) uygulaması adı verilmektedir.

bottom of page