top of page

Etik Davranmak

1. Yaptığınız size doğru geliyor mu?

2. Profesyonellik standartlarına aykırı mı?

3. Size veya kurumunuza olumsuz olarak mı yansıyacak?

4. Başka kimler bundan etkilenebilir? (diğer çalışanlar, hastalarınız, aileleri, siz, vs.)

5. Bu davranışta bulunduğunuzu başkaları bilseydi utanır mıydınız?

6. Etik açıdan çatışma yaratmayacak başka bir davranış biçimi var mı?

7. Yaptığınız bu davranış gazetelere nasıl yansırdı?

8. Makul bir kişi aynı koşullarda ne düşünürdü?

9. Yaptığınızdan dolayı geceleri rahat uyuyabiliyor musunuz?

Kaynak: PwC Türkiye, İş Etiği Kuralları’ndan www.pwc.com/ethics

bottom of page