top of page

İbrahim Ulman Kimdir

Prof. Dr. İbrahim ULMAN Turgutlu doğumludur. Bornova Anadolu Lisesi 1979 mezunudur. 1985'de Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni bitirmiştir. Kayseri'de zorunlu hizmetin ardından Türkiye'de çocuk cerrahisinin kurucusu Prof. Dr. İhsan Numanoğlu tarafından kurulan ülkemizin ilk ve en köklü çocuk cerrahisi kliniği olan Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı'nda çocuk cerrahisi uzmanı olmuştur. 1991'de Pittsburgh Üniversitesi Çocuk Hastanesi'nde Prof. Marc I. Rowe'un yanında bir yıl araştırma görevlisi olarak çalışmıştır. Uzmanlık sonrası Adana Numune Hastanesi'nde zorunlu hizmet görevini yerine getirmiştir. 1993 yılından itibaren Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi AD, Çocuk Ürolojisi Bilim Dalı'nda ülkemizde çocuk ürolojisinin öncülerinden Prof. Dr. Acun Gökdemir'in yanında, çocuk cerrahisinin bir yan dalı olan çocuk ürolojisi alanında çalışmaya başlamıştır. 1994 yılında Hollanda'da Erasmus Üniversitesi Sophia Çocuk Hastanesi Çocuk Ürolojisi Kliniği'nde Dr. Rien Nijman'ın yanında ve 1998'de ABD'de Columbus Çocuk Hastanesi Çocuk Ürolojisi Bölümü'nde Prof. Stephen Koff'un yanında burslu olarak çalışmıştır. Ege Üniversitesi'nde 1997'de doçent, 2003 yılında profesör unvanlarını almıştır. 2000 yılında Avrupa Çocuk Cerrahisi Uzmanlık Belgesini almıştır. 2001 yılında Avrupa Üroloji Derneği bursunu kazanarak Londra'da Mr. Christopher Woodhouse'un yanında ergen ürolojisi konusunda çalışmıştır. 2005 yılında Avrupa Çocuk Ürolojisi Akademisi Fellowship (uzmanlık, FEAPU) belgesini almıştır. 2011 yılında Türkiye’de resmi yan dal uzmanlığı haline gelen çocuk ürolojisi yan dal uzmanlık belgesini almıştır. Halen Ege Üniv. Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Çocuk Ürolojisi Bilim Dalı başkanıdır. Avrupa Çocuk Ürolojisi Board'u tarafından akredite edilmiş olan, çocuk ürolojisi yan dal uzmanlık eğitim programının direktörüdür. 

12377753_10156411218635455_4819103641361

Pediatrik Üroloji Derneği kurucu YK üyeliği ve Genel başkanlığı yapmıştır. Türk Çocuk Ürolojisi Derneği Yönetim Kurulu üyeliği, Genel Sekreterliği ve Genel Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur. Türkiye Spina Bifida Derneği'nin kurucularındandır ve iki dönem genel başkanlığını yapmıştır. Hypospadias International Society (Uluslararası Hipospadias Derneği)'nin başkanıdır. TÜBİTAK ve diğer ulusal ve uluslararası kuruluşlardan aldığı çok sayıda bilimsel burs ve ödül mevcuttur. Ege Üniv. Tıp Fak. Araştırma Fonu Koordinatörlüğü ve Yayın Komisyonu üyelikleri vardır. Uluslararası ve ulusal dergilerde yayınlanmış 130'ün üzerinde bilimsel makalesi ve dört kitap bölümü bulunmaktadır. Yayınları 1500'ün üzerinde atıf almıştır ve H-indeksi 21'dir. Konuşma, panel, konferans ve canlı ameliyat uygulamaları için ulusal ve uluslararası merkezlerden davetler almaktadır. Bilimsel dergilerde editörlük ve danışmanlık görevleri vardır. Çocuk ürolojisi ile ilgili çok sayıda kongre, sempozyum, kurs ve çalıştay düzenlemiştir. Bilimsel çalışmaları çocuk ürolojisinin önde gelen konuları üzerinde yoğunlaşmıştır. Cinsel organların doğuştan bozukluk ve anormallikleri (hipospadias, epispadias, cinsel gelişim bozuklukları), böbrek ve idrar kanallarının tıkanma ve genişlemeleri, idrar kesesinin (mesane) fonksiyon bozuklukları ve idrar kaçırma, idrar yolu enfeksiyonlarına neden olan idrar reflüsü (vezikoüreteral reflü = VUR) bunlar arasındadır.

Prof. Dr. Cevval Ulman ile evlidir ve iki çocukları vardır.

bottom of page