top of page

Sünnet

Tedavi amacı ile olmadığı halde tüm cerrahi girişimler içinde en çok uygulananlar arasında sünnet ilk sırayı alır. Sünnetin bilinen tıbbi yararları (penis kanserinin, idrar yolu enfeksiyonlarının daha az görülmesi gibi) yanında cerrahi prensiplere uygun yapılmadığında ortaya çıkan birçok ciddi komplikasyonu da olabilmektedir. Ne yazık ki ülkemizde sünnetin tıbbi yanı ve gerekli şartların sağlanmasından çok, törensel yanına önem verilmekte, çocuğun geçireceği fiziksel ve psikolojik travma göz ardı edilmekte veya yanlış manipüle edilmektedir. Bu yanlışlara ticari kaygılarla bazen hekimler bile alet olmakta ve düğün salonları dahil birçok gayrısıhhi ortamda ve son derece riskli yöntemlerle sünnetler yapılmaktadır. Sünnetin bir ameliyat olduğu unutulmamalı ve ameliyathane şartlarında yapılması sağlanmalıdır. 3-6 yaş arası cinsel kimliğin kazanıldığı yaş olup psikolojik olarak hassas bir dönemdir. Mümkünse bu dönemden önce veya daha ideali sonra yapılması uygundur. Yenidoğan döneminde sünnetin kolay olduğu ve bebeğin ağrı duymadığı inancı yanlıştır. Bu dönemde sünnetin fizyolojik olmadığını düşünenlerin sayısı artmaktadır. Ancak idrar yolu enfeksiyonu geçiren, böbreklerinde doğuştan sorunları olan çocuklarda sünnet enfeksiyon riskini azalttığı için önerilmektedir.

preputium.gif
bottom of page