top of page
Prof. Dr. İbrahim ULMAN hangi günlerde hasta muayenesi yapar?

Salı günleri hastalarını özel muayenehanesinde randevu ile muayene etmektedir. Acil randevular için sekreteri aranabilir.

Prof. Dr. İbrahim ULMAN ameliyatlarını hangi günler yapar?

Pazartesi, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri özel ameliyatlarını yapmaktadır. 

Muayene ve görüşmeye ne kadar süre ayırmaktadır?

Prof. Dr. İbrahim ULMAN muayene randevularını 30 dakikada bir olacak şekilde ayarlamaktadır. Gerekli durumlarda, örneğin birden çok problemi olan veya rahatsızlığı ciddi olan hastalarda bu süre uzayabilir.

Teşhis için bazı testler isterse ne yapmamız gerekir?

Prof. Dr. İbrahim ULMAN çocuğunuzun rahatsızlığına göre eğer gerek duyarsa aşağıdaki testlerden bazılarını isteyebilir. Bu testlerin çoğu randevuya geldiğiniz gün çevredeki görüntüleme merkezleri veya laboratuvarlarda hızlıca yapılabilmekte ve ayni gün içinde alınan sonuç Prof. Dr. İbrahim ULMAN tarafından değerlendirilerek tedavi planlanmaktadır. Çocuğunuza daha önceden yapılmış olan testleri muayeneye gelirken yanınızda getirmeniz gereksiz tekrarları önleyecektir.

•    TİT (Tam idrar tetkiki)
•    İdrar kültür ve antibiyogramı
•    Hemogram
•    Böbrek fonksiyon testleri (kanda üre, kreatinin, v.b.)
•    Üriner sistem ultrasonu
•    MSUG (VCUG, işeme sistoüretrografisi): sondalı film
•    DMSA böbrek sintigrafisi
•    MAG-3 diüretikli renogram

•    Üro-MR ve BT
•    İVU (İVP= intravenöz pyelografi/ürografi)

•    Ürodinamik inceleme (sistometri, üroflovmetri)​

Prof. Dr. İbrahim ULMAN kendisi ultrason yapıyor mu?

Ultrason tıpta ayrı bir uzmanlık dalı olan radyolojinin ihtisas sahasına giren ve hem uygulayan kişinin bilgi ve deneyimi hem de kullanılan cihazın kalitesi ile orantılı olarak sonuç alınabilen son derece önemli bir incelemedir. Bu nedenle Prof. Dr. İbrahim ULMAN ultrason ve tüm diğer görüntüleme istekleri için deneyimli radyoloji ve nükleer tıp uzmanlarından destek almaktadır.

Prof. Dr. İbrahim ULMAN ameliyatlarını hangi hastanede yapmaktadır?

Prof. Dr. İbrahim ULMAN İzmir'in en iyi hastaneleri ile çalışmaktadır. Ameliyat için hastane seçiminizi kendisi ile konuşarak yapabilirsiniz

Çocuğum ameliyat öncesi ve sonrası hastanede ne kadar kalır?

Bu süre yapılacak ameliyata göre değişmektedir. Ameliyat öncesi genellikle hastanede kalma gerekli değildir. Ameliyat günü yatış yapılır ve hastaların büyük çoğunluğu aynı gün içinde evine gönderilir. Buna örnek olarak; hipospadias, inmemiş testis, hidrosel, fıtık, sünnet, endoskopik reflü tedavisi (kapalı ameliyat) gibi ameliyatlar sayılabilir. Diğer birçok ameliyat için yatış süresi 1-3 gün arasında değişmektedir. Çocuğunuz yattığı süre boyunca özel bir odada ve ailesi ile birlikte kalacaktır.

Çocuğumun ameliyat öncesinde ne kadar aç kalması gerekir?
  • Su ve su kıvamındaki berrak meyve suları (elma, vişne) ameliyattan 3 saat öncesine kadar verilebilir.

  • Anne sütü ameliyattan 3 saat öncesine kadar verilebilir.

  • Diğer her türlü besin (mamalar dahil) ameliyattan 6 saat öncesine kadar verilebilir.

  • Akşamdan aç bırakmak çocuklarda uygun değildir.

  • Bu konuda sorularınız olursa 0 (232) 465 1881’i arayabilirsiniz​.

SGK sizin yapacağınız tedavi giderlerini öder mi?

SGK sadece kendi paket fiyatlarını kabul ederek anlaşma yapan hastanelerde ve bu hastanelerde tam zamanlı çalışan kadrolu doktorlar tarafından yapılan ameliyat ve tedavi giderlerini karşılamaktadır. SGK tarafından tek taraflı olarak belirlenen bu gerçekçi olmayan paket fiyatları ile günümüz koşullarında kaliteli bir sağlık hizmeti vermek imkansızdır.

Özel sigortam var, ondan yararlanabilir miyim?

Elbette yararlanabilirsiniz. Ayrıntılar için 0 (232) 465 1881’i arayabilirsiniz.

bottom of page