top of page

Taş Hastalığı
(Böbrek, İdrar Kanalları ve Mesane Taşları)

İdrarda farklı nedenlerle çökerek taşa neden olan etkenler çocukluk döneminde de mevcut olup, tanı ve tedavileri çocuklara özgü farklılıklar göstermektedir. Erişkinlerde sık görülen ağrı çocuklarda görülmeyebilir. Kanlı işeme de her zaman görülmeyebilir. Çocuklarda böbrek ve idrar kanalı taşlarında kanallarda darlık olasılığı vardır ve sadece taşın kırılması veya çıkarılması yeterli olmayabilir. Ayrıca bazı taşlar sürekli tekrarlama eğiliminde olduğundan taşın cinsi de mutlaka incelenmeli ve çocukta sürekli taş oluşumuna neden olabilecek hastalıklar araştırılmalı gerekli önlemler de alınmalıdır.

uriner_tas.gif
bottom of page